خدمات

طراحی ، ساخت ، گالوانیزه و نصب برج های انتقال نیرو ، مخابراتی ، تلسکوپی و استراکچر های نیروگاهی و پست های برق و پایه روشنایی

ارائه بهترین

مشاوره در زمینه تولید

ارائه انواع مشاوره و راهکار در زمینه تولید سازه های دکلی ، تلسکوپی ،پایه های روشنایی ،دکل فشار قوی و...

پیشرو در ساخت

سازه های دکلی متنوع

و گالوانیزاسیون

ارائه بهترین

مشاوره در زمینه تولید