این واحد ضمن دارا بودن واحدهاي مختلف تولید و ساخت با پشتیبانی واحدهاي طراحی مهندسی و کنترل کیفیت ، ساخت و نصب و راه اندازي تجهیزات مورد نظر مشتریان خود را با کیفیت مطلوب، طبق استانداردهاي بین المللی،سرلوحهء کار خود قرار داده است در این واحد کلیه عملیات ساخت و تولید ، تحت نظارت واحد کنترل کیفی براساس نقشه ها و دستورالعمل هاي طراحی شده ، اجرا می گردد . حضور پرسنل با تجربه و آشنا به ساخت و مونتاژ تجهیزات سفارش شده از ویژگی هاي این واحد می باشد.
زیر مجموعه هاي واحد ساخت و تولید عبارتند از :
-واحد برشکاري و قطعه سازي
-واحدهاي مونتاژ اولیه و نهایی
-واحد جوشکاري
-واحد سنگ زنی
-واحد تمیزکاري

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید